Friends & Fun! Over veilig uitgaan en middelengebruik

  • 18 september 2017

Friends & fun! is ontwikkeld voor jongeren van 15 tot 18+ die op een risicovolle manier drinken of drugs gebruiken. Met Friends & fun! kan je jongeren informeren en sensibiliseren over:

  • het gebruik van alcohol en andere drugs en risicovolle gebruikspatronen;
  • het inschatten van en omgaan met risicovolle situaties;
  • het belang van zorg dragen voor elkaar tijdens het uitgaan.

De algemene preventieve boodschap voor jongeren is: ‘niet gebruik is de beste keuze’. Omdat Friends & fun! ontwikkeld is voor jongeren die op een risicovolle manier drinken of drugs gebruiken, besteden ze ook aandacht aan het beperken van de risico’s van gebruik. Maar ook hier blijft de boodschap ‘je gebruikt beter niet’.

Friends & fun! richt zich tot het beroeps- en deeltijds onderwijs, leertijd en deeltijdse vorming, het jeugdwerk voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en de jeugdhulpverlening. Friends & fun! vertrekt vanuit de thema’s uitgaan, sociale relaties en zorg dragen voor elkaar, dit alles in relatie tot middelengebruik. Je gaat aan de slag met actieve en interactieve werkvormen, idealiter met een groep van minimum vier tot maximum twintig jongeren. Meer informatie vind je op deze website.