Fold-up meeting Huizen van het Kind

Wat is een fold-up meeting?

Een fold-up meeting is een online meeting. Je neemt deel aan de meeting vanop je werkplek via je laptop.

In deze meeting wordt eerst een thema toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.
De meeting wordt afgesloten met conclusies.

Praktisch 

Je kan de fold-up meeting volgen via streaming via Youtube. De fold-up meeting wordt gestreamd. Je kan de spreker en presentatie volgen via video. Je kan echter geen vragen stellen of ideeën uitwisselen met de expert en andere deelnemers via audio. Wel kan je vragen stellen via de chatfunctie, die we dan kunnen inbrengen bij de expert. 

Deelnemen via youtube: www.kindengezin.be/live

Volgende fold-up meetings:

  • Dinsdag 17 september 2019 - Thema Jeugdhulp
  • Dinsdag 19 november 2019 - Thema Onderwijs - Kleuterparticipatie

Telkens van 13 tot 14 uur.

Herbekijk

De vorige fold-up meeting sneden volgende thema's aan: de eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal, Lokaal Overleg Kinderopvang, Lokaal Loket Kinderopvang en Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten. Je kan de meeting herbekijken.

logo
Fold-up meeting over Jeugdhulp

In deze fold-up meeting wordt jeugdhulp toegelicht en gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen Jeugdhulp en Huizen van het Kind.

Heb je een vraag die je graag behandeld ziet op de fold-up meeting, laat het ons weten via info@expoo.be