Eigen Kracht conferenties - Vorming voor professionals in Gent

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Deze vorming voor professionels wordt 4 maal per jaar georganiseerd. In 2018 gaan ze door te Brussel, Hasselt, Antwerpen en Gent.

Vermaatschappelijking van de zorg heeft diverse aspecten: zo krijgt enerzijds de burger meer beslissingsruimte en krijgt anderzijds de hulpverlening meer kansen om vraaggestuurd te werken.
Een Eigen Kracht-conferentie, kortweg een EKC, is een netwerkbijeenkomst voor cliënten die inzet op beide aspecten. Deze aanpak is gebaseerd op het durven vertrouwen in het oplossend vermogen van de mensen en hun netwerk. De bijeenkomst en de voorbereiding ervan vergroot de betrokkenheid van de naaste omgeving en bevordert de kans op een duurzame oplossing.

De Eigen Kracht-conferenties vinden hun roots in de Family Group Conferences, ontwikkeld met de Maori in Nieuw-Zeeland. Alle belangrijke personen worden rond iemand samengebracht om een plan uit te werken. Het gaat om familie, vrienden, buren, ... Met zo’n plan krijgt de familie opnieuw regie in eigen handen. Ze spreken af hoe ze moeilijkheden zullen aanpakken, wie wat zal doen. Waar nodig kan de conferentie aangeven waarvoor ze een beroep wil doen op aanvullende professionele hulp.

Wat kan je verwachten van deze vorming?

De deelnemers mogelijkheden en inzichten geven voor het uitvoeren van een Eigen Kracht-conferentie met een cliënt. De werkwijze voor het uitvoeren van een Eigen Kracht-conferentie wordt van het begin tot het einde, stapsgewijs, beschreven op basis van de volgende kernvragen:

  • Hoe leg ik een Eigen Kracht-conferentie voor aan een cliënt en/of diens gezin/netwerk
  • Wat is mijn rol tijdens de conferentie?
  • Hoe ga ik als hulpverlener om het plan?

Programma:

  • De grondslagen en principes waarop het model is gebaseerd
  • De manier van werken bij een Eigen Kracht-conferentie
  • De rol van de onafhankelijke coördinator vs. de rol van de hulpverlener
  • Aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden worden posities duidelijk
  •  ‘Morgen is de conferentie’ posities en mogelijkheden in een Eigen Kracht-conferentie
  • ‘Ja maar, mooi model maar niet voor mijn cliënt’
  •  Aan een gezin/netwerk de mogelijkheden van een Eigen Kracht-conferentie uitleggen 

Organisator

vzw Eigen kracht-conferenties

Voor wie

Voor professionele hulpverleners die graag met Eigen Kracht-conferenties aan de slag willen gaan.

Locatie

Virginie Lovelinggebouw (VAC– Gent; zaal 21.03 Jan Hyoens), Koningin Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Prijs

55 euro, alles inbegrepen (ook de broodjesmaaltijd