Dilemma's op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties

Auteur :

RVZ, Centrum voor ethiek en gezondheid

Jaar van publicatie :

2008

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het document belicht de verschuivende rollen van gezin en overheid.  In een aantal gevallen is het helder dat er in een gezin problemen zijn dat ingrijpen in de privé-sfeer geen moeilijke afweging is.  Maar er zijn veel meer gezinnen waarin dit niet zo helder is.  Dat leidt tot onzekerheid en tot te vroeg of te laat handelen.

Er wordt stilgestaan bij de morele en professionele bagage voor de hulpverlener waarbij men pleit voor een samenhang en dialoog om tegemoet te komen aan de roep om meer preventie en veiligheid en tegelijkertijd de bescherming van de privé-sfeer niet uit het oog te verliezen.

Reageer op dit artikel
1 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.