De uitbouw van het aanbod

Als uit een analyse van de lokale noden blijkt dat in een gemeente behoefte bestaat aan een bepaald aanbod vanuit het Huis van het Kind, dan probeer je dat uiteraard te organiseren. Als het gaat om de functie 'ontmoeting', dan is zelfs regelgevend opgenomen dat dit door een Huis van het Kind moet voorzien worden. Zonder fysieke locatie moet er extra nagedacht worden welk aanbod best op welke locatie kan worden gebracht. 

We organiseerden in 2017 een uitwisselingsmoment over het opstarten van een Huis van het Kind zonder fysieke locatie. Dat leverde hierover een aantal tips op.  

“Een fysieke locatie helpt bij ouders die onmiddellijk een link leggen naar een locatie zodat ze gemakkelijker denken: ‘daar kan ik eventueel langsgaan’. Als ik hoor bij andere Huizen van het Kind met een fysieke locatie, zie je dat ze hun locatie zo dicht mogelijk bij kansarme en kwetsbare gezinnen plaatsen, veel activiteiten doen en veel partners betrekken. Zo creëren zij een open en toegankelijke sfeer op een locatie waar altijd veel ‘passage’ is.”

“Bij ons is het moeilijk om naar buiten te treden naar de ouders. We zijn nog zoekende naar wat we juist voor de ouders kunnen betekenen, zodat we een aanvulling zijn op bestaande diensten en geen ‘extra’ dienst. Het concept ‘ontmoeting’ is hierbij ook een moeilijkheid. Dit lijkt eenvoudiger als je een locatie hebt die los staat van de werking van de partnerorganisaties en die bijgevolg aantrekkelijker is voor verschillende doelgroepen. Ouders van pubers gaan minder snel de stap nemen richting een kraamzorgcentrum, ook al is dat een partner van HvhK. Ze zouden sneller de stap nemen naar een neutrale dienst, zoals een fysiek HvhK als ze weten dat dit over opvoeding van alle kinderen en jongeren gaat.”

“In eerste instantie zullen wij vooral inzetten op losstaande activiteiten zoals workshops, infomomenten, zomerkermis,… eenmalige activiteiten die georganiseerd kunnen worden, waar ook kwetsbare gezinnen specifiek zullen in het achterhoofd gehouden worden.”

“Ruilwinkel, speelotheek, fysieke spel – en ontmoetingsruimte met inloopmomenten,…is zonder fysieke locatie moeilijker te realiseren.”

"Het niet hebben van een fysieke locatie zorgt er ook voor dat we momenteel niet zullen investeren in het oprichten van bvb. Een ruilwinkel, een fysieke ontmoetingsruimte,… Maar we zullen eerder verder investeren in de samenwerking tussen de verschillende partners. Elkaars aanbod bekend maken, activiteiten promoten,…maken hier dan deel van uit."