De meeste ouders zijn tevreden over het opvoeden

De meeste ouders vinden opvoeden een positieve uitdaging met meer voor- dan nadelen. De grote meerderheid van de gezinnen geniet van de aangename en intense tijd die ze samen beleven. Ouders willen hun kinderen graag goed opvoeden. Ze streven naar een warm en veilig nest waar de kinderen genoeg ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.
Ouders ervaren zichzelf als:

  • competente opvoeders die regels uitleggen en zelfstandigheid stimuleren;
  • warm en kindgericht.

Ieder gezin is anders en uniek.
Er is een brede diversiteit aan gezinnen. Ze verschillen op vlak van samenstelling, cultureel-etnische achtergronden, taakverdeling binnen gezinnen, hoe tevreden ze zijn over het opvoeden en hoe belastend ze hun opvoedingstaak ervaren.

Veel ouders zijn wel eens bezorgd en stellen zich vragen.


Dat ouders meestal tevreden zijn over de opvoeding, betekent niet dat ze geen vragen hebben. Ook al stellen ze die niet rechtstreeks. Veel ouders zijn wel eens bezorgd over de opvoeding of over de ontwikkeling van hun kind. Het gaat daarbij zelden om langdurige twijfels of om een combinatie van verschillende zorgen.
Kleine vragen en opvoedingsgerelateerde zorgen zijn normaal. Ze komen bij elke ouder voor. En ze zijn van alle tijden. Er wordt nogal eens verondersteld dat er de laatste decennia meer opvoedingsonzekerheid is. Of dit werkelijk zo is, kunnen we echter niet beantwoorden vanuit de geraadpleegde onderzoeksgegevens. Misschien is de opvoedingsonzekerheid niet toegenomen maar is de behoefte aan informatie wel gestegen?

Hoeveel ouders hebben behoefte aan informatie en steun?
Dat is moeilijk in één zin te verwoorden. De onderzoeken verschillen immers qua opzet.

  • Volgens de oudste onderzoeken heeft 80 tot 93% van alle ouders vragen.
  • Volgens recentere onderzoeken heeft 30 tot 50%  van alle ouders vragen.
  • En ongeveer 20 tot 25% van alle ouders heeft behoefte aan extra informatie en/of steun.

Stellen ouders hoge eisen aan zichzelf en aan hun opvoedingstaak?
Dat 20 tot 25% van de ouders behoefte heeft aan bijkomende informatie en/of steun is niet per se negatief. We kunnen hieruit immers ook concluderen dat ouders hoge eisen stellen aan zichzelf en aan hun opvoedingstaak. In dit geval gaat het om gezonde twijfel of interesse en maakt het deel uit van verantwoord of betrokken ouderschap. Het feit dat ouders vragen hebben of zich zorgen maken, betekent  dus niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van (ernstige) problemen.
Problemen worden vandaag vaak uitvergroot, het betekent niet dat ze zijn toegenomen. Het publieke debat, de media en het aantal speciale voorzieningen accentueren vaak de problemen bij de jeugd. Toch is er volgens de epidemiologische cijfers geen toename van problemen.