Communicatie met ouders

Hoe maak je aan gezinnen duidelijk wat een HvK is, wanneer je geen fysiek Huis hebt ? “Een Huis van het Kind moet toch een huis hebben?”

Communiceren over je Huis van het Kind is eenvoudiger wanneer je daar meteen een adres kunt op plakken en ouders naar die ene plaats kunt doorverwijzen. Maar ook zonder fysieke locatie zal je moeten communiceren wat het Huis van het Kind in jouw gemeente betekent, wie er deel van uitmaakt en waar en hoe gezinnen er ondersteuning kunnen vinden. 

Hoe kan je dit aanpakken ?

  • zorg voor een laagdrempelige uitstraling. Ouders hoeven geen "probleem" te hebben om zich tot het Huis van het Kind te richten, interesse of een simpele vraag hebben is voldoende. 
  • betrek partnerorganisaties die dicht bij ouders staan zeker bij je communicatie. Het gaat vaak om medewerkers die ouders goed kennen en die dus gerichter aan ouders kunnen communiceren.
  • de meeste ouders zullen enerzijds heel pragmatisch met je Huis van het Kind omgaan en vooral willen weten wat zij eraan hebben. Anderzijds kunnen zij maar ten volle van de mogelijkheden gebruik maken als ze weten wie er allemaal deel uitmaakt van het Huis en welke vragen er daar dus allemaal kunnen gesteld worden. 
  • zorg dat je variatie aan communicatiemiddelen ertoe kan leiden dat iedereen bereikt wordt. 

We organiseerden in 2017 een uitwisselingsmoment over het opstarten van een Huis van het Kind zonder fysieke locatie. Dat leverde hierover nog een aantal tips op.  

“Het is inderdaad een pak moeilijker om met je HvhK naar buiten te komen. Wat zeg je de ouders? Welke informatie geef je hen? Wat kan het HvhK voor hen betekenen. Wij hebben een banner besteld en flyertjes om zo bij activiteiten het logo duidelijk te maken. We zouden graag ook raamstickers of een naamplaatje ophangen bij partners zodat gezinnen het logo herkennen. De boodschap zou moeten zijn dat ouders met gelijk welke vraag bij die partner binnen kan stappen en hun vraag stellen en dat ze dan zeker mogen zijn dat ze doorverwezen worden en verder worden geholpen. Misschien werkt een niet-fysiek huis meer achter de schermen dan een fysieke locatie. Bij een fysieke locatie wordt misschien meer ingezet op de boodschap aan de ouders, de dienstverlening aan de ouders en activiteiten, terwijl in ons HvhK meer ingezet wordt op het versterken van de kennis en vaardigheden van de partners en een dienstverlening via de partners.”

“Dit is inderdaad niet eenvoudig. Ons HvhK zou eerst een aantal concrete acties willen starten, zodat we een duidelijke boodschap hebben voor ouders wat HvhK kan betekenen. Op die manier weten ze dat deze organisatie er is. We willen hen ook meegeven dat Het huis van het Kind een samenwerkingsverband is, dat er verschillende ‘huizen van het kind’ zijn op ons grondgebied: elke partner zou een huis van het kind moeten worden. We willen graag dat ons Huis van het Kind ook wel een contactpunt wordt waar ouders terecht kunnen om vragen te stellen en problemen te signaleren. Dit zal dan eerder een doorverwijsfunctie hebben dan dat er echt opvoedingsadvies gegeven wordt. Mensen zouden dan contact kunnen opnemen telefonisch of per mail en op afspraak in het gemeentehuis kunnen komen.”

“Voor mij is het belangrijk dat wij iedere communicatie door de partners een vermelding van het Huis van het Kind kan vermeld worden (indien relevant). Zodat de link met het huis van het kind steeds gemaakt kan worden. Dit kan een vermelding van het logo zijn, van de zin ‘in samenwerking met huis van het kind’,… Het aanbod van de verschillende organisaties kan in kaart gebracht door een gezamenlijke activiteitenkalender op te maken, een facebookpagina op te richten waar de partners info op kunnen delen,…”

“Ik zeg dat ik er altijd ben voor (groot)ouders en andere diensten met kinderen. Ik benadruk dat ik er voor eender welke vraag ben en dat ze me altijd mogen contacteren. Het feit dat ik geen fysieke locatie heb, is op zich geen probleem. Maar je krijgt wel eens de opmerking “een Huis van het Kind moet toch een huis hebben?””

“In het begin zullen bekendmakingsacties belangrijk zijn, persberichten, leuke initiatieven die gezinnen triggeren om naar het HvK te komen.”

“Nieuwsbrief, Facebook, Website, Flyers, Affiches, Gemeentelijke infobladen, Via digitale kanalen van partners of rechtstreeks door partners”