Communicatie en profilering

Bekendmakingscampagne Huizen van het Kind

Sinds begin 2019 is (bijna) elke gemeente gedekt door een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen hier terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Een Huis van het Kind als laagdrempelige basisvoorziening voor alle gezinnen!

De tijd is rijp om de Huizen van het Kind te ondersteunen in hun bekendmaking naar de burger. Begin december 2018 werd een publiekscampagne Huizen van het Kind gelanceerd. 

Het campagnemateriaal omvat:

  • Campagnevideo voor social media
  • Posters Huizen van het Kind
  • Label partnerorganisatie 
  • Website Huizenvanhetkind.be gericht naar gezinnen
Huisstijlgids en vormgeving
  • Alle erkende Huizen van het Kind kunnen de huisstijlgids gebruiken als leidraad voor een herkenbare branding van hun Huis van het Kind en toepassen op hun specifieke situatie.
Communicatiegids voor Huizen van het Kind

Inspiratie en handvatten vind je ook in deze communicatiegids, opgemaakt door Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg

Communicatie naar ouders

Presentatie workshop over communicatie naar ouders
door LDV United

Community of Practices over communiceren naar de burger

In de CoP werd nagedacht over het communiceren naar de burger.  Er werd ingegaan op het aspect digitale communicatie en de link tussen communicatie en de profilering van je Huis. De werkwijze die we in de meeting gebruikten is het leren van successen.

Online UiT-agenda Huis van het Kind

Kind en Gezin is een overkoepelende samenwerking aangegaan met publicq vzw om de Huizen van het Kind te ondersteunen in het bekendmaken van hun aanbod naar gezinnen met kinderen en jongeren. Samen ontwikkelden we een Online UiTagenda specifiek voor je Huis van het Kind.