Coördinatie

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind dat zijn doelstellingen wil realiseren heeft duidelijkheid over rollen nodig.
Coördinatie of de rol van de coördinator is cruciaal.

We brengen inspirerende visies samen.

Netwerkcoördinatie en verbindend leiderschap

In het boek Huis van het kind In-Zicht (VBJK 2017) en gebaseerd op gesprekken met coördinatoren Huizen van het Kind halen de auteurs aan dat hiërarchisch leiderschap niet aan de orde is.
In een samenwerkingsverband Huis van het Kind heeft elke partner belangrijke expertise, elke partner brengt iets in het netwerk in.  Bovendien behouden de partnerorganisaties ook steeds een bepaalde autonomie.  Het samenwerkingsverband vertrekt vanuit gelijkwaardigheid, niet vanuit macht.
De auteurs baseren zich op de visie van Kaats en Opheij ( 2014) over verbindind leiderschap.
Samenwerken vraagt om verbindende leiders die oog hebben voor het proces, de interaties en het waarmaken van voropgestelde acties.
Op basis van onderzoek en literatuur komen auteurs tot een beschrijving van expertise en competenties voor een verbindende coördinator. Deze zijn visie, actiegerichtheid en procesgerichtheid.
Meer informatie in het boek.

Gedeeld leiderschap

Pronet, het project van de Arteveldehogeschool in Gent spreekt van de cockpit van de samenwerking in 3 kernrollen: initiatiefnemer, leider en trekker. 
Het advies: Haal taken en rollen van trekker, leider en initiatiefnemer uit elkaar. Dit vermijdt teveel cumul bij één persoon en creëert ruimte voor trekker, leider. Daarnaast verhoogt het eigenaarschap bij partners, zet je in op onderlinge gelijkwaardigheid en biedt je mogelijkheden om talenten en competenties van individuen in te zetten. Rolwissels en –invulling bespreekbaar maken creëert dynamiek in de samenwerking.
Lees meer op de Themapagina Samenwerken.

Werkbaarheid coördinatierollen

C. Vermeiren en P. Raeymaeckers deden onderzoek naar governance van netwerken ter bestrijding van kinderarmoede. Zij baseren zich op de typologie van Span e.a. ( 2012) en benoemen de rol facilitator, co-producer en commissioner.  Samengevat is hun besluit dat geen enkele rol de beste of meest effectieve is maar dat de werkbaarheid afhankelijk is van de kenmerken van het netwerk.
Toelichting in hoofdstuk 3 van de publicatie 'Tijd voor sociaal beleid'

 

 

boek vbjk
H. Hulpia & L. Lambert (2017) Huis van het Kind In-Zicht. Inspiratieboek voor gezinsondersteunende netwerken. VBJK-VCOK Gent