Andere

Opvoeden, een teamsport!
Datum:

08/05/2015

Beschrijving

De dienst Welzijn en Gezondheid en de Jeugddienst van de provincie, organiseren samen een opvoedingsbeurs in Antwerpen. Zij geven daarmee het startschot voor de week van de opvoeding (16-23 mei) die in 2015 zal gaan over  ‘opvoeden in je buurt’.

Infoavond over opvoedingsondersteuning van tieners. Hier kunnen ouders van jongeren, opvoeders, leerkrachten en andere professionelen een antwoord krijgen op hun vragen over tieners.
Datum:

16/12/2014

Beschrijving

Lesgeefster Katrien Van Balen heeft 20 jaar ervaring in de Bijzonder Jeugdzorg en zal het thema tieners behandelen. Thema’s die aan bod kunnen komen: ontwikkelingstaken van een tiener, lichamelijke en mentale veranderingen, vriendschap, verliefdheid, de relatie met je kind als werkinstrument,…

We zullen het  vooral hebben over heel concrete situaties. Breng eigen situaties mee waarmee we kunnen oefenen!

Wij nodigen u van harte uit op deze infoavond dat doorgaat op dinsdag 16 december 2014 om 19 uur.

Hopelijk mogen wij je binnenkort verwelkomen op onze infoavond?

Boekvoorstelling: Vrijwilligers(werk) onder druk
Datum:

03/12/2014

Beschrijving

Het boek Vrijwilligers(werk) onder druk wordt voorgesteld op woensdag 3 december (vanaf 13u), de Internationale Dag van de Vrijwilliger.

Tast de vermaatschappelijking van de zorg, de justitie en andere domeinen het vrijwilligerswerk aan?
Zullen we straks allemaal moeten vrijwilligen om nog recht te hebben op ons stuk van de welvaartstaart?
Vlucht de overheid weg van haar verantwoordelijkheden, om de oplossing bij het vrijwillgerswerk te
droppen? Klopt het dat de definitie van het vrijwilligerswerk onder druk staat, of beelden we ons dat
gewoon maar in? Biedt het aanzetten van mensen tot vrijwilligerswerk niets anders dan opportuniteiten
of schuilen er ook gevaren in?

Ontmoetingsdag 'Over selectief mutisme. Extreme praatangst bij kinderen en hoe daarmee omgaan?'
Datum:

22/11/2014

Beschrijving Zaterdag 22 november van 10 tot 17 u in organiseert de ouderwerkgroep 'Selectief mutisme Vlaanderen' een ontmoetingsdag over extreme praatangst bij kinderen in Brussel. Ouders maar ook hulpverleners, verzorgers en onderwijzend personeel zijn hiervoor uitgenodigd. De ouderwerkgroep kiest bewust voor een gemengd publiek. Selectief mutisme is in Vlaanderen vrij onbekend en door in dialoog te gaan kan er meer inzicht komen. Minister van welzijn, Jo Van Deurzen opent de dag. Max Güldner en Els Wippo, klinisch psychologen en psychotherapeuten van de Bascule in Amsterdam zijn de gastsprekers. De Bascule is een academisch centrum voor psychiatrische zorg die behandelprogramma's aanbieden voor kinderen met extreme praatangst. Zij houden een presentatie en beantwoorden vragen van de aanwezigen. In de namiddag kunnen de deelnemers een workshop volgen: over de behandelprogramma's, over de aanpak van de school of over de ervaringen en expertise van ouders. Meer informatie of inschrijven via www.selectiefmutisme.be.
MaPa-box,een methodiek om het druggebruik van ouders met kinderen bespreekbaar te maken.
Datum:

03/10/2014

Beschrijving MaPa wil hulpverleners een methodiek aanbieden om met kinderen van druggebruikende ouders deze problematiek bespreekbaar te maken. In samenwerking met CKG De Schommel bundelden we onze expertise: gezinsondersteuning en druggebruikende ouders. Het resultaat is de MaPa-box, een koffer met een handleiding en een Kamishibai. Deze methodiek biedt ruimte aan de emotionele beleving van het kind rond de drugproblematiek van zijn/haar ouders. Daarnaast kan via de handleiding, dat verslaving, druggebruik en ouderschap kadert, de nodige informatie over druggebruik worden gegeven aan het kind.Beiden vergroten de veerkracht van kinderen. Locatie: Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 61, Leuven Toonmoment: 11 uur, 3 oktober 2014, Graag een seintje voor 26 september 2014 als je komt: mapaproject@hotmail.com
ontmoetingsnamiddag voor gezinnen na een plots verlies
Datum:

05/11/2014

Beschrijving Eén namiddag komen we samen met een groepje kinderen/jongeren die iemand in hun gezin of familie verloren hebben. Samen met lotgenoten voel je dat je niet alleen bent met je verhaal! Tegelijk is er voor de ouders een bijeenkomst waarin zij hun ervaringen als ouder kunnen delen en vragen kunnen stellen rond het rouwproces van hun kind(eren). We staan stil bij hoe kinderen rouwen en hoe je als ouder je kind(eren) hier verder in kan ondersteunen.
Lekkerkerker Lecture | Ouderschapsbegeleiding - Kracht, Macht en Kwetsbaarheid
Datum:

14/10/2014

Beschrijving Op 14 oktober 2014 organiseert Dr. Alice van de Pas de vijfde en laatste Lekkerkerker Lecture: een ouderbegeleidervriendelijke inspiratiedag. Níet met een buitenlandse spreker, maar een Nederlandse, en niet met een spreker uit de wereld van wetenschap en onderzoek, maar met een moeder als ‘lecturer’. Janneke van Bockel - eigenaar van Metamama, ouderschapsconsulent, schrijfster, en moeder van twee dochters - geeft dit jaar inhoud aan deze inspiratiedag over ouderschapsbegeleiding. Kracht Macht en Kwetsbaarheid In nieuwe beleidsregels wordt veelvuldig gesproken over 'eigen kracht van ouders'. Wat is dat eigenlijk, en hoe spreek je die aan? Bestaat er ook zoiets als 'eigen kracht van hulpverleners' en hoe verhoudt die zich dan tot die andere modeterm 'eigen regie'? Is 'eigen regie' hetzelfde als macht? En wie is daarbij dan afhankelijk van wie? Hoe gelijk is de relatie tussen ouder en hulpverlener eigenlijk? Wat een kwetsbare toestand is het toch om hulp te verlenen, verantwoordelijkheid te dragen en ook nog binnen de alsmaar wisselende regels te blijven. De Lekkerkerker Lecture is bij uitstek de plek en het moment om daar bij stil te staan. En waar we uitkomen aan het eind van de dag? Wie het weet mag het zeggen...
De kinderwerker als mede-opvoeder
Datum:

22/05/2014

Beschrijving

We werken met kinderen en jongeren vanuit gelijkwaardigheid. Toch heb je geen gelijke positie: als jeugdwerker speel je een rol in de opvoeding van kinderen en jongeren. Jeugdwerk speelt zich af in het derde opvoedingsmilieu, naast thuis en school. Misschien verschilt jouw opvatting over goed opvoeden met die van ouders. Hoe vul je jouw rol als jeugdwerker in? En kan je omgaan met verschillende benaderingen thuis en in de vrije tijd?

Open forumdag: Ruimte voor ontmoeten
Datum:

25/04/2014

Beschrijving

Ontmoeting wordt op veel plaatsen georganiseerd. Of je ontmoeting vorm geeft in een ontmoetingsplaats of dit combineert met andere activiteiten, de plaats waar het ontmoeten doorgaat, de aankleding van de ruimte, ....is van invloed op het ontmoetingsgebeuren.
Op de tweede open forumdag bekijken we de invloed en de aankleding van de ruimte in functie van het optimaliseren van ontmoeting.  
Hoe kan je je visie op ontmoeting vertalen naar de inrichting van de ruimte? Kan een ontmoetingsplek gedeeld worden met andere organisaties? Wat zijn voor- en nadelen?  Hoe kan je met kleine ingrepen maximale effecten bereiken? En wat met de buitenruimte? 

Groeimee.be Webinar: pubers motiveren
Datum:

03/03/2014

Beschrijving

Samen met het VCOK zet EXPOO een experiment op: op 3 maart om 19u30 kunnen zowel ouders als professionals één van de eerste Vlaamse webinars over opvoeden volgen. Wie zich inschrijft, kan via zijn computer, tablet of smartphone een lezing volgen over pubers en motivatie.

go to top