Andere

Lekkerkerker Lecture | Ouderschapsbegeleiding - Kracht, Macht en Kwetsbaarheid
Datum:

14/10/2014

Beschrijving Op 14 oktober 2014 organiseert Dr. Alice van de Pas de vijfde en laatste Lekkerkerker Lecture: een ouderbegeleidervriendelijke inspiratiedag. Níet met een buitenlandse spreker, maar een Nederlandse, en niet met een spreker uit de wereld van wetenschap en onderzoek, maar met een moeder als ‘lecturer’. Janneke van Bockel - eigenaar van Metamama, ouderschapsconsulent, schrijfster, en moeder van twee dochters - geeft dit jaar inhoud aan deze inspiratiedag over ouderschapsbegeleiding. Kracht Macht en Kwetsbaarheid In nieuwe beleidsregels wordt veelvuldig gesproken over 'eigen kracht van ouders'. Wat is dat eigenlijk, en hoe spreek je die aan? Bestaat er ook zoiets als 'eigen kracht van hulpverleners' en hoe verhoudt die zich dan tot die andere modeterm 'eigen regie'? Is 'eigen regie' hetzelfde als macht? En wie is daarbij dan afhankelijk van wie? Hoe gelijk is de relatie tussen ouder en hulpverlener eigenlijk? Wat een kwetsbare toestand is het toch om hulp te verlenen, verantwoordelijkheid te dragen en ook nog binnen de alsmaar wisselende regels te blijven. De Lekkerkerker Lecture is bij uitstek de plek en het moment om daar bij stil te staan. En waar we uitkomen aan het eind van de dag? Wie het weet mag het zeggen...
De kinderwerker als mede-opvoeder
Datum:

22/05/2014

Beschrijving

We werken met kinderen en jongeren vanuit gelijkwaardigheid. Toch heb je geen gelijke positie: als jeugdwerker speel je een rol in de opvoeding van kinderen en jongeren. Jeugdwerk speelt zich af in het derde opvoedingsmilieu, naast thuis en school. Misschien verschilt jouw opvatting over goed opvoeden met die van ouders. Hoe vul je jouw rol als jeugdwerker in? En kan je omgaan met verschillende benaderingen thuis en in de vrije tijd?

Open forumdag: Ruimte voor ontmoeten
Datum:

25/04/2014

Beschrijving

Ontmoeting wordt op veel plaatsen georganiseerd. Of je ontmoeting vorm geeft in een ontmoetingsplaats of dit combineert met andere activiteiten, de plaats waar het ontmoeten doorgaat, de aankleding van de ruimte, ....is van invloed op het ontmoetingsgebeuren.
Op de tweede open forumdag bekijken we de invloed en de aankleding van de ruimte in functie van het optimaliseren van ontmoeting.  
Hoe kan je je visie op ontmoeting vertalen naar de inrichting van de ruimte? Kan een ontmoetingsplek gedeeld worden met andere organisaties? Wat zijn voor- en nadelen?  Hoe kan je met kleine ingrepen maximale effecten bereiken? En wat met de buitenruimte? 

Groeimee.be Webinar: pubers motiveren
Datum:

03/03/2014

Beschrijving

Samen met het VCOK zet EXPOO een experiment op: op 3 maart om 19u30 kunnen zowel ouders als professionals één van de eerste Vlaamse webinars over opvoeden volgen. Wie zich inschrijft, kan via zijn computer, tablet of smartphone een lezing volgen over pubers en motivatie.

Vormingsmoment over de website voor ouders met opvoedingsvragen over gezonde leefstijl: www.gezondopvoeden.be
Datum:

04/02/2014

Beschrijving

VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) lanceerde de website voor ouders met opvoedingsvragen over gezonde leefstijl: Hoe leer ik mijn kind groenten eten? Hoe stel ik grenzen rond tv kijken of gamen? Wat als mijn zoon of dochter over cannabis begint? Ouders van kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar kunnen met deze vragen terecht op www.gezondopvoeden.be . Met behulp van artikels, filmpjes waarin herkenbare discussies tussen ouders en kinderen worden nagespeeld, interactieve tests en doe-opdrachten geeft de website ouders de kans om over concrete situaties na te denken of zelf hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen.

Feedbacksessies Bouwstenen van een Vlaams actieplan onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid
Datum:

20/03/2014

Beschrijving

Op basis van beleidsideeën van 90 welzijnswerkers en gezondheidszorgmedewerkers op de inputsessies, de screening van inspirerende praktijken en literatuur in verband met onlinehulp; 225 antwoorden op een onlinebevraging in verband met onlinehulptoepassingen; ontwikkelen we voorstellen voor een beleidskader voor onlinehulp voor de volgende 5 jaar in Vlaanderen.  Op het ontwerp van deze bouwstenen voor beleid rond onlinehulp krijgen we graag uw reactie tijdens drie feedbacksessies in maart 2014.

Feedbacksessies Bouwstenen van een Vlaams actieplan onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid
Datum:

19/03/2014

Beschrijving

Op basis van beleidsideeën van 90 welzijnswerkers en gezondheidszorgmedewerkers op de inputsessies, … de screening van inspirerende praktijken en literatuur in verband met onlinehulp; … 225 antwoorden op een onlinebevraging in verband met onlinehulptoepassingen; ontwikkelen we voorstellen voor een beleidskader voor onlinehulp voor de volgende 5 jaar in Vlaanderen.  Op het ontwerp van deze bouwstenen voor beleid rond onlinehulp krijgen we graag uw reactie tijdens drie feedbacksessies in maart 2014.

Feedbacksessies Bouwstenen van een Vlaams actieplan onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid
Datum:

13/03/2014

Beschrijving

Op basis vanbeleidsideeën van 90 welzijnswerkers en gezondheidszorgmedewerkers op de inputsessies, de screening van inspirerende praktijken en literatuur in verband met onlinehulp; 225 antwoorden op een onlinebevraging in verband met onlinehulptoepassingen; ontwikkelen we voorstellen voor een beleidskader voor onlinehulp voor de volgende 5 jaar in Vlaanderen.  Op het ontwerp van deze bouwstenen voor beleid rond onlinehulp krijgen we graag uw reactie tijdens drie feedbacksessies in maart 2014.

Stappenplan voor kinderdagverblijven: aanpak van verontrusting en vroegdetectie van kindermishandeling
Datum:

18/02/2014

Beschrijving

Kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn door hun grote afhankelijkheid van opvoeders extra kwetsbaar voor elke vorm van geweld en verwaarlozing. Preventie en vroegdetectie reduceren dit risico op kindermishandeling

Samenwerking en overleg. Een kader voor vraagstukken in de samenwerking
Datum:

04/02/2014

Beschrijving

Samenwerken doen we elke dag, van wanneer we onze ogen openen tot we ze weer sluiten. Thuis met onze partner, de kinderen, buren, familieleden en vrienden, ... Onderweg met medeweggebruikers en medereizigers. Op het werk met collega’s, leidinggevenden, cliënten en verschillende diensten of afdelingen.
Maar ook al is samenwerken vanzelfsprekend alledaags, gemakkelijk is het niet altijd. En dit ondanks alle inzet, goede bedoelingen, uitgedachte strategieën, werkafspraken en rolverheldering. We ontkomen niet aan wrijvingen, uitingen van onverschilligheid, wederzijdse irritaties, miscommunicatie of soms regelrechte ruzies.
In deze bijscholing gaan we in op de kracht en de grenzen van samenwerking en overleg en op de professionele verwachtingen die hierbij een rol spelen. Deelnemers krijgen zicht op communicatiefenomenen en factoren die het samenwerken kunnen beïnvloeden. Men krijgt een kader aangereikt om deze te begrijpen en te hanteren. Concrete samenwerkingsvraagstukken in professionele situaties vormen de leidraad voor de vierdaagse cursus.

go to top