Andere

Free webinars on Positive Parenting
Datum:

05/05/2015, 06/05/2015

Beschrijving

Join us on 5th and 6th May for our webinars on positive parenting. Each will be free and open to the public. Space is limited. You must register for each separately

Program: http://www.ispcan.org/event/DTS15

Gratis workshop rond het bespreekbaar maken van middelengebruik bij gebruikende ouders
Datum:

30/03/2015

Beschrijving Wanneer begeleiders van jongeren en hun omgeving vermoeden dat bepaalde ouders (overmatig) drank of drugs gebruiken, ontstaat soms twijfel of onzekerheid:

- Wat als mijn vermoeden niet juist is?
- Hoe kan ik met de ouders over middelengebruik spreken zonder weerstand op te roepen?
- Wat als de ouders hun gebruik ontkennen?
- Gaan druggebruik en ouderschap samen?
Informatiemoment Kinderarmoede
Datum:

22/04/2015

Beschrijving

Ann Vanheste, de burgemeester van De Panne nodigt u hartelijk uit op een informatiemoment.
Op woensdag 22 april 2015 staan wij vanaf 19 uur stil bij de kwestie kinderarmoede in De Panne.

Het middenkader als sandwich
Datum:

05/05/2015, 19/05/2015

Beschrijving

Als verantwoordelijke in het middenkader zit je vaak gesandwicht tussen de werkvloer en de directiekamer.
Eén van de grootste uitdagingen in deze functie is het omgaan met de combinatie van twee soorten druk, vanuit je directie en vanuit je team:

Nieuwe autoriteit in de opvoeding
Datum:

23/03/2015

Beschrijving

Ouders en opvoeders kunnen te maken krijgen met een verlies van autoriteit, met gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid.

Dit is zeker het geval wanneer men conflicten met geweld tracht op te lossen en alle betrokkenen verzeild raken in negatieve spiralen en escalaties.

Deze inspiratiedag focust op een waakzame én warme opvoeding, gekenmerkt door aanwezigheid en ouderlijke zelfcontrole, volharding en samenwerking.

De aangereikte visie en methodes werden ontwikkeld door Haim Omer en zijn team in Israël. Ze bieden houvast wanneer ouders of opvoeders zorgwekkende signalen opmerken en geen invloed meer ervaren. Het kan gaan over spijbelen, weglopen van huis, druggebruik, geweld tussen kinderen onderling, geweld tussen kind en opvoeders, zelfmoorddreiging,...

Let's Get the Rhythm
Datum:

26/03/2015

Beschrijving

Let's Get The Rhythm toont hoe speelrituelen banden smeden tussen kinderen en generaties. Daarom is dit ook de perfecte aftrap voor onze campagne rond Spelen & Ontmoeten. Daarmee willen we laten zien hoe spelende kinderen de samenleving kunnen verbinden. Heb je interesse voor speelkansen en de wereld van kinderen? Mis dan dit feestelijke moment niet!

Lanceringsevenement Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School
Datum:

26/03/2015

Beschrijving

Het expertisecentrum wil teams en individuen ondersteunen die met jonge kinderen werken, in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning of andere organisaties. Het zet onderzoek en samenwerkingsverbanden op en biedt pedagogische ondersteuning aan.

Op de feestelijke presentatie kun je in twee panelgesprekken kennismaken met de activiteiten van het centrum.

Compenserende en ondersteunende software voor leerlingen met leerproblemen. Spreker: Jan Rottier
Datum:

26/01/2015

Beschrijving De computer vindt meer en meer zijn plaats in de klassen. Het M-decreet zal deze tendens nog meer versterken. Een aantal jaren geleden zagen de ADI-boeken het licht. ADI-Boeken zijn dezelfde schoolboeken die je in de klas hebt, maar dan op de computer. Ze zijn dus "een must" voor kinderen die problemen hebben met lezen, spellen, zien, … . Tijdens deze infoavond willen we info geven over het gebruik van ADI-boeken in de klas en thuis. We willen ook stilstaan bij vragen als: wanneer start je best met het gebruik van een PC? Wanneer zijn ADI-boeken aangewezen? Is elke school akkoord met het gebruik van software in de klas? Wat zijn redelijke aanpassingen in de klas? We presenteren ook een overzicht van andere software die je kan gebruiken op pc en tablet om het studeren te ondersteunen. Deze voordracht wordt gebracht door Jan Rottier, projectcoördinator Eureka ADIBib. Hij heeft 15 jaar ervaring als GON-begeleider en werkt sinds 2008 voor Eureka Die-’s-Lekti-kus. Hij is verantwoordelijk voor de ADIBib-, de letop-website en de letop-nieuwsbrief.
Opendeurdag - nieuwjaarsreceptie
Datum:

15/01/2015

Beschrijving

opendeurdag -  1 jaar op onze nieuwe locatie - nieuwjaarsreceptie

Opvoeden, een teamsport!
Datum:

08/05/2015

Beschrijving

De dienst Welzijn en Gezondheid en de Jeugddienst van de provincie, organiseren samen een opvoedingsbeurs in Antwerpen. Zij geven daarmee het startschot voor de week van de opvoeding (16-23 mei) die in 2015 zal gaan over  ‘opvoeden in je buurt’.

go to top