Andere

Het middenkader als sandwich
Datum:

05/05/2015, 19/05/2015

Beschrijving

Als verantwoordelijke in het middenkader zit je vaak gesandwicht tussen de werkvloer en de directiekamer.
Eén van de grootste uitdagingen in deze functie is het omgaan met de combinatie van twee soorten druk:

  • de druk en verwachtingen van je directie: Het directie- of managementteam neemt beslissingen boven het hoofd van medewerkers, en soms zelf zonder veel inspraak van de leidinggevenden. Het is echter aan jou, als leidinggevende, om deze beslissingen te communiceren en ervoor te zorgen dat je team ze uitvoert.
  • de druk en verwachtingen vanuit je team: Bij de communicatie van beslissingen ontstaat er weerstand, geven teamleden feedback, bezorgdheden,... Ze verwachten dat jij dit doorgeeft aan directie en dat er met hen wordt rekening gehouden.
Nieuwe autoriteit in de opvoeding
Datum:

23/03/2015

Beschrijving

Ouders en opvoeders kunnen te maken krijgen met een verlies van autoriteit, met gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid.

Dit is zeker het geval wanneer men conflicten met geweld tracht op te lossen en alle betrokkenen verzeild raken in negatieve spiralen en escalaties.

Deze inspiratiedag focust op een waakzame én warme opvoeding, gekenmerkt door aanwezigheid en ouderlijke zelfcontrole, volharding en samenwerking.

De aangereikte visie en methodes werden ontwikkeld door Haim Omer en zijn team in Israël. Ze bieden houvast wanneer ouders of opvoeders zorgwekkende signalen opmerken en geen invloed meer ervaren. Het kan gaan over spijbelen, weglopen van huis, druggebruik, geweld tussen kinderen onderling, geweld tussen kind en opvoeders, zelfmoorddreiging,...

Let's Get the Rhythm
Datum:

26/03/2015

Beschrijving

Let's Get The Rhythm toont hoe speelrituelen banden smeden tussen kinderen en generaties. Daarom is dit ook de perfecte aftrap voor onze campagne rond Spelen & Ontmoeten. Daarmee willen we laten zien hoe spelende kinderen de samenleving kunnen verbinden. Heb je interesse voor speelkansen en de wereld van kinderen? Mis dan dit feestelijke moment niet!

Lanceringsevenement Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School
Datum:

26/03/2015

Beschrijving

Het expertisecentrum wil teams en individuen ondersteunen die met jonge kinderen werken, in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning of andere organisaties. Het zet onderzoek en samenwerkingsverbanden op en biedt pedagogische ondersteuning aan.

Op de feestelijke presentatie kun je in twee panelgesprekken kennismaken met de activiteiten van het centrum.

Compenserende en ondersteunende software voor leerlingen met leerproblemen. Spreker: Jan Rottier
Datum:

26/01/2015

Beschrijving De computer vindt meer en meer zijn plaats in de klassen. Het M-decreet zal deze tendens nog meer versterken. Een aantal jaren geleden zagen de ADI-boeken het licht. ADI-Boeken zijn dezelfde schoolboeken die je in de klas hebt, maar dan op de computer. Ze zijn dus "een must" voor kinderen die problemen hebben met lezen, spellen, zien, … . Tijdens deze infoavond willen we info geven over het gebruik van ADI-boeken in de klas en thuis. We willen ook stilstaan bij vragen als: wanneer start je best met het gebruik van een PC? Wanneer zijn ADI-boeken aangewezen? Is elke school akkoord met het gebruik van software in de klas? Wat zijn redelijke aanpassingen in de klas? We presenteren ook een overzicht van andere software die je kan gebruiken op pc en tablet om het studeren te ondersteunen. Deze voordracht wordt gebracht door Jan Rottier, projectcoördinator Eureka ADIBib. Hij heeft 15 jaar ervaring als GON-begeleider en werkt sinds 2008 voor Eureka Die-’s-Lekti-kus. Hij is verantwoordelijk voor de ADIBib-, de letop-website en de letop-nieuwsbrief.
Opendeurdag - nieuwjaarsreceptie
Datum:

15/01/2015

Beschrijving

opendeurdag -  1 jaar op onze nieuwe locatie - nieuwjaarsreceptie

Opvoeden, een teamsport!
Datum:

08/05/2015

Beschrijving

De dienst Welzijn en Gezondheid en de Jeugddienst van de provincie, organiseren samen een opvoedingsbeurs in Antwerpen. Zij geven daarmee het startschot voor de week van de opvoeding (16-23 mei) die in 2015 zal gaan over  ‘opvoeden in je buurt’.

  • Boeiende sprekers zoals de Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, belichten het thema.
  • Organisaties tonen hoe ze in hun werking ijveren voor een kindvriendelijke omgeving.  Dit kan door opvoedingsondersteuning op de agenda te plaatsen bij lokale besturen, door ouders en opvoeders te versterken in buurtparticipatie, door gezinnen en buurtbewoners aan te moedigen om samen jongeren op te voeden tot democratische burgers. Kortom: de pedagogische civil society.
  • Organisaties die tijdens de week van de opvoeding een initiatief in die zin ontwikkelen, maken kans op een financieel steuntje van het provinciebestuur. Ze krijgen tijdens de beurs dan ook de nodige aandacht. 
Infoavond over opvoedingsondersteuning van tieners. Hier kunnen ouders van jongeren, opvoeders, leerkrachten en andere professionelen een antwoord krijgen op hun vragen over tieners.
Datum:

16/12/2014

Beschrijving

Lesgeefster Katrien Van Balen heeft 20 jaar ervaring in de Bijzonder Jeugdzorg en zal het thema tieners behandelen. Thema’s die aan bod kunnen komen: ontwikkelingstaken van een tiener, lichamelijke en mentale veranderingen, vriendschap, verliefdheid, de relatie met je kind als werkinstrument,…

We zullen het  vooral hebben over heel concrete situaties. Breng eigen situaties mee waarmee we kunnen oefenen!

Wij nodigen u van harte uit op deze infoavond dat doorgaat op dinsdag 16 december 2014 om 19 uur.

Hopelijk mogen wij je binnenkort verwelkomen op onze infoavond?

Boekvoorstelling: Vrijwilligers(werk) onder druk
Datum:

03/12/2014

Beschrijving

Het boek Vrijwilligers(werk) onder druk wordt voorgesteld op woensdag 3 december (vanaf 13u), de Internationale Dag van de Vrijwilliger.

Tast de vermaatschappelijking van de zorg, de justitie en andere domeinen het vrijwilligerswerk aan?
Zullen we straks allemaal moeten vrijwilligen om nog recht te hebben op ons stuk van de welvaartstaart?
Vlucht de overheid weg van haar verantwoordelijkheden, om de oplossing bij het vrijwillgerswerk te
droppen? Klopt het dat de definitie van het vrijwilligerswerk onder druk staat, of beelden we ons dat
gewoon maar in? Biedt het aanzetten van mensen tot vrijwilligerswerk niets anders dan opportuniteiten
of schuilen er ook gevaren in?

Ontmoetingsdag 'Over selectief mutisme. Extreme praatangst bij kinderen en hoe daarmee omgaan?'
Datum:

22/11/2014

Beschrijving Zaterdag 22 november van 10 tot 17 u in organiseert de ouderwerkgroep 'Selectief mutisme Vlaanderen' een ontmoetingsdag over extreme praatangst bij kinderen in Brussel. Ouders maar ook hulpverleners, verzorgers en onderwijzend personeel zijn hiervoor uitgenodigd. De ouderwerkgroep kiest bewust voor een gemengd publiek. Selectief mutisme is in Vlaanderen vrij onbekend en door in dialoog te gaan kan er meer inzicht komen. Minister van welzijn, Jo Van Deurzen opent de dag. Max Güldner en Els Wippo, klinisch psychologen en psychotherapeuten van de Bascule in Amsterdam zijn de gastsprekers. De Bascule is een academisch centrum voor psychiatrische zorg die behandelprogramma's aanbieden voor kinderen met extreme praatangst. Zij houden een presentatie en beantwoorden vragen van de aanwezigen. In de namiddag kunnen de deelnemers een workshop volgen: over de behandelprogramma's, over de aanpak van de school of over de ervaringen en expertise van ouders. Meer informatie of inschrijven via www.selectiefmutisme.be.
go to top