Andere

Lanceringsevenement Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School
Datum:

26/03/2015

Beschrijving

Het expertisecentrum wil teams en individuen ondersteunen die met jonge kinderen werken, in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning of andere organisaties. Het zet onderzoek en samenwerkingsverbanden op en biedt pedagogische ondersteuning aan.

Op de feestelijke presentatie kun je in twee panelgesprekken kennismaken met de activiteiten van het centrum.

Infodag bachelor Gezinswetenschappen en banaba Psychosociale Gerontologie - Odisee
Datum:

18/03/2015, 25/04/2015, 19/06/2015, 29/08/2015

Beschrijving Op onze infodagen is iedereen welkom. Vooraf aanmelden hoeft niet. Noteer alvast onze infodagen van 2015: Woensdag 18 maart van 13u tot 17u Zaterdag 25 april van 9u tot 13u Vrijdag 19 juni van 13u tot 18u Zaterdag 29 augustus van 9u tot 13u Of kom naar de openlesdag op woensdag 1 april 2015. Daarvoor kan je je wel best aanmelden via www.odisee.be/openlesdagen. Vraag maar raak! Meer weten over Gezinswetenschappen of over Psychosociale Gerontologie? Medewerkers en docenten staan klaar om al je vragen over onze opleidingen te beantwoorden. Je krijgt volop gelegenheid om cursussen in te kijken en om te snuisteren in projectwerken en eindwerken. Je krijgt een concreter idee van tewerkstellingsmogelijkheden. Er is telkens een gemeenschappelijk, kort inleidend programma waarin we algemene uitleg geven. Ook docenten en afgestudeerden komen aan het woord. Vaste stek op het programma is een korte smaakmaker van de lessen door een of enkele van onze docenten. Zo krijg je meteen de smaak te pakken! Breng gerust je levenservaring mee! Is het al enige tijd geleden dat je op de schoolbanken zat? Vraag je je af hoe je studeren kunt combineren met werken en de zorg voor een gezin? Tijdens onze infodagen kun je alle praktische vragen hierover stellen. En vooral: er zijn verschillende studenten en afgestudeerden aanwezig die je kunnen uitleggen hoe zij dat concreet rondkrijgen of -kregen. Geen diploma SO? Ook dan kan je overwegen om Gezinswetenschappen te studeren!
Compenserende en ondersteunende software voor leerlingen met leerproblemen. Spreker: Jan Rottier
Datum:

26/01/2015

Beschrijving De computer vindt meer en meer zijn plaats in de klassen. Het M-decreet zal deze tendens nog meer versterken. Een aantal jaren geleden zagen de ADI-boeken het licht. ADI-Boeken zijn dezelfde schoolboeken die je in de klas hebt, maar dan op de computer. Ze zijn dus "een must" voor kinderen die problemen hebben met lezen, spellen, zien, … . Tijdens deze infoavond willen we info geven over het gebruik van ADI-boeken in de klas en thuis. We willen ook stilstaan bij vragen als: wanneer start je best met het gebruik van een PC? Wanneer zijn ADI-boeken aangewezen? Is elke school akkoord met het gebruik van software in de klas? Wat zijn redelijke aanpassingen in de klas? We presenteren ook een overzicht van andere software die je kan gebruiken op pc en tablet om het studeren te ondersteunen. Deze voordracht wordt gebracht door Jan Rottier, projectcoördinator Eureka ADIBib. Hij heeft 15 jaar ervaring als GON-begeleider en werkt sinds 2008 voor Eureka Die-’s-Lekti-kus. Hij is verantwoordelijk voor de ADIBib-, de letop-website en de letop-nieuwsbrief.
Opendeurdag - nieuwjaarsreceptie
Datum:

15/01/2015

Beschrijving

opendeurdag -  1 jaar op onze nieuwe locatie - nieuwjaarsreceptie

Opvoeden, een teamsport!
Datum:

08/05/2015

Beschrijving

De dienst Welzijn en Gezondheid en de Jeugddienst van de provincie, organiseren samen een opvoedingsbeurs in Antwerpen. Zij geven daarmee het startschot voor de week van de opvoeding (16-23 mei) die in 2015 zal gaan over  ‘opvoeden in je buurt’.

Infoavond over opvoedingsondersteuning van tieners. Hier kunnen ouders van jongeren, opvoeders, leerkrachten en andere professionelen een antwoord krijgen op hun vragen over tieners.
Datum:

16/12/2014

Beschrijving

Lesgeefster Katrien Van Balen heeft 20 jaar ervaring in de Bijzonder Jeugdzorg en zal het thema tieners behandelen. Thema’s die aan bod kunnen komen: ontwikkelingstaken van een tiener, lichamelijke en mentale veranderingen, vriendschap, verliefdheid, de relatie met je kind als werkinstrument,…

We zullen het  vooral hebben over heel concrete situaties. Breng eigen situaties mee waarmee we kunnen oefenen!

Wij nodigen u van harte uit op deze infoavond dat doorgaat op dinsdag 16 december 2014 om 19 uur.

Hopelijk mogen wij je binnenkort verwelkomen op onze infoavond?

Boekvoorstelling: Vrijwilligers(werk) onder druk
Datum:

03/12/2014

Beschrijving

Het boek Vrijwilligers(werk) onder druk wordt voorgesteld op woensdag 3 december (vanaf 13u), de Internationale Dag van de Vrijwilliger.

Tast de vermaatschappelijking van de zorg, de justitie en andere domeinen het vrijwilligerswerk aan?
Zullen we straks allemaal moeten vrijwilligen om nog recht te hebben op ons stuk van de welvaartstaart?
Vlucht de overheid weg van haar verantwoordelijkheden, om de oplossing bij het vrijwillgerswerk te
droppen? Klopt het dat de definitie van het vrijwilligerswerk onder druk staat, of beelden we ons dat
gewoon maar in? Biedt het aanzetten van mensen tot vrijwilligerswerk niets anders dan opportuniteiten
of schuilen er ook gevaren in?

Ontmoetingsdag 'Over selectief mutisme. Extreme praatangst bij kinderen en hoe daarmee omgaan?'
Datum:

22/11/2014

Beschrijving Zaterdag 22 november van 10 tot 17 u in organiseert de ouderwerkgroep 'Selectief mutisme Vlaanderen' een ontmoetingsdag over extreme praatangst bij kinderen in Brussel. Ouders maar ook hulpverleners, verzorgers en onderwijzend personeel zijn hiervoor uitgenodigd. De ouderwerkgroep kiest bewust voor een gemengd publiek. Selectief mutisme is in Vlaanderen vrij onbekend en door in dialoog te gaan kan er meer inzicht komen. Minister van welzijn, Jo Van Deurzen opent de dag. Max Güldner en Els Wippo, klinisch psychologen en psychotherapeuten van de Bascule in Amsterdam zijn de gastsprekers. De Bascule is een academisch centrum voor psychiatrische zorg die behandelprogramma's aanbieden voor kinderen met extreme praatangst. Zij houden een presentatie en beantwoorden vragen van de aanwezigen. In de namiddag kunnen de deelnemers een workshop volgen: over de behandelprogramma's, over de aanpak van de school of over de ervaringen en expertise van ouders. Meer informatie of inschrijven via www.selectiefmutisme.be.
MaPa-box,een methodiek om het druggebruik van ouders met kinderen bespreekbaar te maken.
Datum:

03/10/2014

Beschrijving MaPa wil hulpverleners een methodiek aanbieden om met kinderen van druggebruikende ouders deze problematiek bespreekbaar te maken. In samenwerking met CKG De Schommel bundelden we onze expertise: gezinsondersteuning en druggebruikende ouders. Het resultaat is de MaPa-box, een koffer met een handleiding en een Kamishibai. Deze methodiek biedt ruimte aan de emotionele beleving van het kind rond de drugproblematiek van zijn/haar ouders. Daarnaast kan via de handleiding, dat verslaving, druggebruik en ouderschap kadert, de nodige informatie over druggebruik worden gegeven aan het kind.Beiden vergroten de veerkracht van kinderen. Locatie: Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 61, Leuven Toonmoment: 11 uur, 3 oktober 2014, Graag een seintje voor 26 september 2014 als je komt: mapaproject@hotmail.com
ontmoetingsnamiddag voor gezinnen na een plots verlies
Datum:

05/11/2014

Beschrijving Eén namiddag komen we samen met een groepje kinderen/jongeren die iemand in hun gezin of familie verloren hebben. Samen met lotgenoten voel je dat je niet alleen bent met je verhaal! Tegelijk is er voor de ouders een bijeenkomst waarin zij hun ervaringen als ouder kunnen delen en vragen kunnen stellen rond het rouwproces van hun kind(eren). We staan stil bij hoe kinderen rouwen en hoe je als ouder je kind(eren) hier verder in kan ondersteunen.
go to top