Bekendmakingscampagne Huizen van het Kind

Update Vlaamse campagne Huizen van het Kind

Eerder werd aangekondigd dat we de start van de publiekscampagne HvK zouden lanceren na het zomerreces, uiteindelijk prikten we de datum van 1 oktober. De keuze voor de periode kort na de zomer was gevoed door:

 • De indiendatum van de subsidiedossiers Huizen van het Kind: immers dachten we door de publiekscampagne extra te werven om een subsidiedossier in te dienen.
 • De samenhang met de uitnodiging voor het EXPOO-congres welke zou inspelen op de publiekscampagne

Door wijzigingen in de campagne-opbouw is het niet meer nodig om de publiekscampagne te lanceren tesamen met de EXPOO-uitnodiging, hoewel er nog steeds een grote samenhang is. Daarnaast vervalt het ‘wervingsargument’ tot indienen van een subsidiedossier aangezien we niet vroeger kunnen lanceren dan 1 oktober.

Om de publiekscampagne maximaal te laten renderen zouden we:

 • Alle Huizen van het Kind willen meenemen, dus ook deze die in oktober voor het eerst een aanvraag zullen indienen en die tegen begin december zullen weten of hun aanvraag goedgekeurd is;
 • De Huizen van het Kind de mogelijkheid geven om desgewenst de campagne in te passen in hun lokale werking (affiches personaliseren, link website/FB,…), waarvoor voldoende tijd moet zijn.

Vandaar dat we ervoor opteren om:

 • de campagne naar gezinnen toe te lanceren begin december;
 • In de loop van oktober de reeds beschikbare materialen (affiches, …) aan jullie te bezorgen, zodat jullie die kunnen personaliseren tegen begin december. Ook de nieuwe aanvragers zullen dan ingelicht worden. Via de uitnodiging voor het EXPOO-congres zullen jullie een preview van de publiekscampagne krijgen.

We denken hiermee beter in te spelen op de vraag van de (toekomstige) Huizen van het Kind.

Campagne Huizen van het Kind

Sinds augustus 2018 zijn er 154 Huizen van het Kind die samen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 213 van de 308 gemeenten in Vlaanderen bestrijken. Deze 213 gemeenten en het BHG vertegenwoordigen ongeveer 80% van de beoogde doelgroep.

Onder meer aan de hand van een nieuwe subsidieoproep proberen we ervoor te zorgen dat in 2019 elke gemeente gedekt is door een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen hier terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Een Huis van het Kind als laagdrempelige basisvoorziening voor alle gezinnen!

De tijd is rijp om de Huizen van het Kind te ondersteunen in hun bekendmaking naar de burger.

Momenteel werkt Kind en Gezin, samen met communicatiepartner LDV United, een campagne uit dat we op begin december willen lanceren.

Hoe ziet de campagne eruit en hoe kan je als Huis van het Kind hieraan meewerken?

Idee

Het Huis van het Kind - Waar ouders en kinderen terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien.

Dit simpele en duidelijke verhaal gieten we in content die alle Huizen van het Kind apart kunnen inzetten. We vertellen het verhaal niet zelf, kinderen doen dat in onze plaats. Om het leuk en aantrekkelijk te maken, maken we de associatie met het aankopen, bezitten van een huis: de kinderen in een volwassen rol.

Materiaal

 • Algemene film voor sociale media (Facebook, Instagram, Youtube, …)

In een kort filmpje zien we een kind in selfie stijl een Huis van het Kind voorstellen alsof het huis echt van haar is. Het meisje is 8 à 9 jaar, ze is grappig en gevat. Ze wandelt door het huis en toont de verschillende kamers (we laten hier een aantal activiteiten/aanbod zien van een Huis van het Kind). We sluiten de film af met een slogan en verwijzen door naar de website Huizen van het Kind.

 • Gifjes (bewegende afbeeldingen) voor sociale media

Naast onze hoofdfilm creëren we ook extra content die elke gemeente apart kan inzetten. Dit kunnen korte video’s zijn, maar ook bijvoorbeeld gifs.

 • Affiche

We maken ook een affiche gebaseerd op dezelfde inhoud van de film die elk Huis van het Kind kan personaliseren, waaronder het eigen logo van Huis van het Kind invoegen, drukken en verspreiden via de partners Huis van het Kind.

 • Website

De website huizenvanhetkind.be wordt een website gericht naar gezinnen. Ze vinden hier een korte introductie van een Huis van het Kind, UiT-agenda Huis van het Kind maar worden zo snel mogelijk toegeleid naar jullie lokale website/Fb-pagina/… Alle informatie gericht naar de professionals zal te vinden zijn op de website van Kind en Gezin (regelgeving) en EXPOO (ondersteuning).

 • Een label voor websites partnerorganisaties

We ontwerpen voor partnerorganisaties het logo “Partner van het Huis van het Kind” om op hun website te plaatsen. Als je hierop klikt word je ook meteen doorgelinkt naar de website van Huizen van het Kind. We bieden dit ook aan als e-mail signature. De organisaties zijn er vrij in om dit logo te gebruiken.

label campagne HvK
 

Praktisch

 • Graag roepen we jullie op om jullie contactgegevens die momenteel vermeld staan op http://www.huizenvanhetkind.be/hk/dehuizen/ na te kijken en eventuele wijzigingen of extra contactgegevens (website/FB) door te geven via huizenvanhetkind@kindengezin.be
 • Je kan als Huis van het Kind nog steeds gratis intekenen op het aanbod van de online Uit-agenda HvK. Dit is een kalender die specifiek voor de Huizen van het Kind is opgezet, waardoor gezinnen zicht krijgen op alle activiteiten die gepland worden door je Huis van het Kind en/of partnerorganisaties rond opvoeden en opgroeien, sport en vrije tijd, en cultuur en creativiteit in jouw regio. http://expoo.be/online-uit-agenda-huis-van-het-kind
 • Al het campagnemateriaal zal in de loop van oktober klaar zijn, ter beschikking staan op http://expoo.be/campagne-huizen-van-het-kind en komt dan jullie richting uit met wat extra informatie van hoe je ermee aan de slag kan. 
 • En een zeer warme oproep om vanaf december op alle mogelijke kanalen de campagne te delen!