EXPOO congres 2018

Op het 11de EXPOO congres op 4 december 2018 bouwen we samen verder aan de Huizen van het Kind, als open Huizen waar alle gezinnen een plaats en een stem krijgen!

 • Een congres dat zuurstof wil geven aan de netwerken
  want meer welzijn vraagt meer bruggen tussen alle levensdomeinen
   
 • Een congres dat mee architect wil zijn
  voor Huizen die aansluiten bij de gezinnen van vandaag en morgen
   
 • Een congres dat wil nadenken
  over kansen voor gezinnen om mee te mogen, kunnen en willen vormgeven aan deze laagdrempelige basisvoorzieningen

De Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die de voorbije jaren een betekenisvolle rol gingen spelen bij het lokaal beleid en de gezinnen. Ook de partnerorganisaties zelf ontdekten de meerwaarde van samenwerking.

Nu willen we samen verder bouwen aan de Huizen als laagdrempelige en sterke basisvoorzieningen in het Vlaamse gezinsbeleid. Huizen van en voor de gezinnen, waar ondersteuning op maat vorm krijgt door een geïntegreerde aanpak, met oog voor alle levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben. En waar de stem van de gezinnen weerklank vindt in de werking.

Vanuit dit streven leidt het congres je rond in vier kamers van de (virtuele) Huizen, die telkens een dynamische broedplaats zijn rond een specifiek element:
•    Verbindend samenwerken vanuit een gedeelde visie, met respect voor de verschillen
•    Impact en meerwaarde, of de betekenis van de Huizen voor gezinnen
•    Participatie en proportioneel universalisme als werkingsprincipes, voor een dienstverlening op maat en met inspraak van elk gezin
•    Geïntegreerd werken en co-creaties, vanuit een holistische kijk op gezinsondersteuning en de linken met de verschillende levensdomeinen.

Elke kamer biedt meer dan een mix van theoretische kaders en inspirerende praktijkverhalen. Er is ook plaats voor kenniscreatie: samen uitzoeken wat werkt, samen reflecteren over lopende trajecten en ‘lessons learned’. De deuren tussen de kamers staat wagenwijd open. Stippel je eigen route uit en vul je rugzak met kennis om de kruisbestuiving tussen de verschillende beleidssectoren ten volle tot zijn recht te laten komen!

Als eerste op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Twitter.

Deze sprekers brengen hun verhaal...
Tom van Yperen
Tom van Yperen is orthopedagoog. Hij is hoofd van de unit Monitoring en Onderzoek verbonden aan Nederlands Jeugdinstituut.
Peter Raeymaecker
Peter Raeymaeckers is docent aan de master sociaal werk aan de UAntwerpen. HIj doet onderzoek naar netwerken.
bram verschuere congres
Bram Verschuere is doctor in de sociale wetenschappen en doceert 'welzijnsbeleid' aan de Universiteit Gent.
Dr
Dr. Binu Singh is kinderpsychiater, psychotherapeut en voorzitter van WAIMH-Vlaanderen.
Jo-Vandeurzen.jpg
Opening door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Praktisch

Het gloednieuwe en transparante Herman Teirlinckgebouw, op wandelafstand van station Brussel-Noord, biedt alvast ook letterlijk ruimte en licht voor dit boeiend congres!

herman teirlinck