Bijleren over opvoedingsondersteuning

Op deze pagina vind je een overzicht van vormingen, trainingen, netwerkbijeenkomsten en congressen die voor actoren uit het werkveld gezinsondersteuning interessant kunnen zijn.

Open aanbod

EXPOO ontwikkelt in samenwerking met partners een aanbod aan vorming en training over opvoedingsondersteuning en aanverwante thema's. Dit aanbod is bedoeld voor praktijkwerkers, vrijwilligers, beleidsactoren, ...

Op vraag van je organisatie

Op zoek naar een vorming over opvoedingsondersteuning of aanverwante thema's voor jouw organisatie of netwerk? EXPOO biedt in samenwerking met partners een aanbod op maat aan. 

Online leren

Vanop je werkplek bijleren over opvoedingsondersteuning? Dat kan via de online leermodules die EXPOO ontwikkelt.

Een groep mensen doet aan networking.
Uitwisselingsmoment Huizen van het Kind - 8 juni 2017

Op 8 juni 2017 organiseert EXPOO samen met partners een uitwisselingsmoment voor de Huizen van het Kind met als thema 'Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind'.
Tijdens deze dag denken we na en wisselen we ervaringen uit over hoe we kunnen groeien als Huis van het Kind naar een wijkgerichte basisvoorziening met een geïntegreerd aanbod voor alle gezinnen.
Coördinatoren en partners in de Huizen, beleidsactoren, ondersteuners zijn welkom.

9e Vlaams congres

Ontmoeten en verbinden - Over het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving

We staan stil bij het belang, de mogelijkheden en valkuilen van sociale steun en cohesie.  Om het grote, veelomvattende thema 'sociale cohesie' te vatten, maken we een onderverdeling in zes deelthema's:

Thematische netwerken

EXPOO brengt actoren opvoedingsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Op dit moment zijn er drie thematische netwerken: rond ontmoeting, Huizen van het Kind en steun aan ouders van jongeren.