Bereik bereikt

Auteur :

Conclusion Advies en Management

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document

Korte beschrijving:

Bereiken de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) in Nederland met hun aanbod de migrantenjeugd en hun gezinnen? Dat is de centrale onderzoeksvraag die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) graag beantwoord wilde zien. Dit omdat er signalen zijn dat migrantengezinnen te weinig gebruikmaken van dit lichte aanbod van opvoedondersteuning. Hierdoor wordt een kans gemist om zwaardere problematiek en zwaardere zorg bij deze groepen te voorkomen.

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Conclusion Advies en Management onderzoek gedaan naar het bereik van de CJG’s onder migrantengezinnen.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek luiden:

  • Er zijn sterke aanwijzingen dat migrantengezinnen onder de gebruikers van CJG-producten ondervertegenwoordigd zijn.
  • Veel migranten kunnen extra steun bij het opvoeden gebruiken, met name bij het opvoeden van hun kinderen in twee culturen.
  • Migrantenouders kennen het CJG niet of hebben er een negatief beeld van.
  • Een persoonlijke benadering bij migrantengezinnen staat voorop.
  • CJG-partners zorgen in geringe mate dat hun professionals cursussen en trainingen volgen ten behoeve van interculturele deskundigheid.
  • Migrantenorganisaties zijn geïnteresseerd in opvoeden en opgroeien. Er zijn veelbelovende ervaringen.
  • Landelijk beschikbare kennis wordt in geringe mate gebruikt.

Opvallend is verder dat de gemeenten die mee hebben gedaan met het toegankelijkheidsprogramma van Pharos een grotere inzet tonen ten aanzien van migrantengezinnen dan andere gemeenten.

Reageer op dit artikel
10 + 8 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.