Adoptiedriehoek

De adoptiedriehoek is het symbool voor de onderlinge verbondenheid tussen biologische ouders, het adoptiekind en de adoptieouders. Het is een verbondenheid voor het leven, dat door elke betrokkene anders beleefd en ingevuld wordt.

Sommige kinderen worden vlak na de geboorte afgestaan, anderen wonen nog een periode bij hun biologische ouders. Tussen geadopteerden en biologische ouders kan de betekenis van hun relatie aanzienlijk zijn en blijven, ook al is de geadopteerde al voorbij zijn kindertijd.

Adoptiedriehoek

 

 

Verschillende soorten driehoeken

De grondleggers van deze driehoek zijn Sorosky, Baran en Pannor.

De driehoek wordt meestal gelijkzijdig voorgesteld, met het adoptiekind bovenaan, maar dat kan een verkeerde indruk geven.

Eerst en vooral kunnen de andere partijen ook bovenaan geplaatst worden. Ook kunnen de rechten en belangen van de drie groepen niet zo gelijklopend zijn zoals het in die gelijkzijdige driehoek wel lijkt.

Er zijn heel veel verschillende soorten driehoeken mogelijk, waarbij de verbondenheid nog steeds centraal staat, maar het ene been dus langer is dan het andere, een andere partij op de bovenste hoek (bv. de kinderwens van adoptieouders) …

Drie verschillende partijen

1. De adoptieouders

De adoptieouders zijn op verschillende vlakken te onderscheiden van de afstandsouders. Zo zijn er adoptieouders die voorheen ongewenst kinderloos waren. In het geval van onvruchtbaarheid hebben ze al een rouwperiode achter de rug, waarin het verlies van de wens/droom van het hebben van een eigen kind verwerkt werd.

Een tweede groot verschil is dat adoptieouders reeds een jarenlange procedure doorliepen vooraleer ze ouders werden. Het volledige proces zorgt vaak voor veel frustraties, en een negatief advies van de rechtbank is dus zeer pijnlijk.

Uiteindelijk is ook de opvoeding van je (adoptie)kind anders. Er moet rekening gehouden worden met het bespreekbaar maken van de adoptie en de daarmee samenhangende rootsvragen, en de kennis over bv. hechtingsproblematiek dient vaak uitgebreider te zijn dan in een gezin met biologische ouders.

2. Het adoptiekind

Het adoptiekind kan zowel prenatale als postnatale invloeden ondervinden.

Prenatale invloeden gebeuren nog voor het kind geboren wordt, nl. in de baarmoeder van de biologische moeder. Zo hebben roken, stress, drug- en alcoholverbruik tijdens de zwangerschap een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind.

Postnatale effecten zijn van toepassing na de geboorte van het kind. Dat kan gaan over het ontbreken van de nodige verzorging zoals hygiëne en het krijgen van voedsel & medische verzorging, wat een negatieve invloed kan hebben op de groei van het kind. Ook de scheiding van zijn biologische ouders kan voor problemen zorgen; dit wordt ‘de kwetsuur van de scheiding’ genoemd. A.d.h.v. de hechtingstheorie van John Bowlby kan dit verder uitgelegd worden.

Hechting

Hechting is volgens Bowlby een proces waarbij een persoon een duurzame en emotionele relatie opbouwt met iemand anders. Bij baby’s gebeurt dit bijvoorbeeld door te lachen, te huilen, het maken van geluiden, waardoor ouders ‘sensitief responsief’ reageren, zoals het oppakken en troosten van de baby wanneer hij huilt. Zo weet het kind dat het gehoord wordt en zal het zich veilig hechten, waardoor een basisvertrouwen opgebouwd wordt. Dat basisvertrouwen dient als fundament waaruit andere relaties zullen groeien.

De hechting verloopt in verschillende stappen, maar uit onderzoek blijkt dat de eerste zes maanden na de geboorte de belangrijkste fase is. Wanneer er een scheiding plaatsvindt tussen het kind en zijn ouder of belangrijkste opvoeder, kan dit schade aanrichten in het basisvertrouwen van het kind. Dat kan ervoor zorgen dat toekomstige relaties moeilijker tot stand komen.

Het is vanzelfsprekend dat deze theorie van belang is in het adoptieverhaal. Vaak kenden kinderen tijdens hun eerste levensjaren een of meerdere scheidingen; de biologische ouder(s), verschillende opvoeders in het weeshuis ...

3. De biologische ouders

De redenen waarom afstand gedaan wordt van een biologisch kind, kunnen zeer uitgebreid zijn. Zo zijn er economische redenen, persoonlijk traumatiserende oorzaken (zoals verkrachting of incest), rampsituaties (zoals oorlogen en epidemieën) en socioculturele factoren (zoals de vroegere eenkindpolitiek in China).

Het is dus niet altijd een gewenste oplossing van de afstandsouders, maar soms ook een onvrijwillige, soms worden ze ertoe gedwongen door de omstandigheden. Ook biologische ouders maken daardoor een rouwperiode mee.