Adoptie

Elk kind heeft het recht op te groeien in zijn eigen gezin. Toch is dat niet altijd mogelijk. Kinderen die niet langer thuis kunnen wonen, krijgen door adoptie de kans op te groeien in een ander gezin.

steunpunt adoptie
Opgemaakt in samenwerking met Steunpunt Adoptie
Interessante websites
  • Steunpunt Adoptie vzw biedt informatiesessies en voorbereidingsprogramma's voor (kandidaat-)adoptieouders en geven ondersteuning tijdens en na de adoptieprocedure. Ze bieden ook vorming en netwerk voor professionals.

  • Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) staat in voor elke adoptie van een kind door adoptieouders, wonend in Vlaanderen. Zowel bij binnenlandse als bij buitenlandse adoptie gidst het VCA je doorheen de adoptieprocedure.

  • Wanneer ouders niet zelf voor een kind kunnen zorgen en hun kind willen afstaan, dan kunnen ze zich laten bijstaan door een erkende adoptiedienst. Zij begeleiden zodat er een geïnformeerde en weloverwogen keuze voor het kind gemaakt wordt.
  • Op zoek naar geboorteouders of vragen over roots, dan kan u ook bij het VCA terecht. Iedere geadopteerde heeft recht op inzage in zijn adoptiedossier.
Wil je meer informatie over dit thema?

Sofie  Contacteer Sofie Eerlings