Actieplan 2016-2018: Inzake de aanpak van relatieproblemen en scheidingsproblemen

Auteur :

Kind en Gezin, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het Departement WVG en het kabinet WVG.

Jaar van publicatie :

2016

Thema :

Gezin

Type :

Document


Korte beschrijving:

Dit actieplan geeft verdere uitvoering aan de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019 en de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2015-2016 waarin een aantal beleidsinitiatieven vooropgesteld worden om personen met problemen in hun relatie of ten gevolge van een echtscheiding te ondersteunen. Daarin stellen ze voorop om een sensibiliseringscampagne te lanceren die relaties en relatieproblemen bespreekbaar maakt, het onlineaanbod verder uit te bouwen, verder werk te maken van de toegankelijkheid van het aanbod en het bestaande aanbod beter op elkaar af te stemmen. Hierbij vinden ze het belangrijk om oog te hebben voor het versterken van relaties. Het investeren in het ondersteunen van gezinnen bij veranderingen zoals gezinsvorming, ouderschap, echtscheidingen en nieuwe gezinssamenstellingen vormt dan ook een aandachtspunt.

Ook de 2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen vermeldt een aantal acties op dit vlak, zoals het inzetten op relatie- en scheidingsbemiddeling met bijzondere aandacht voor de gevolgen van gezinsbreuken op kinderen en jongeren.

Met dit actieplan willen we komen tot een gecoördineerde aanpak van deze problematiek. Het actieplan is tot stand gekomen in een werkgroep met vertegenwoordigers uit Kind en Gezin, het Agentschap Jongerenwelzijn, Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Het Departement WVG en het kabinet WVG. Het actieplan beperkt zich tot partnerrelaties. Andere relaties (de ouder-kind-relatie, relaties tussen kinderen onderling,…) vallen buiten het opzet van het actieplan. In het actieplan worden relatieproblemen niet beperkt tot (v)echtscheidingen maar komt een ruim spectrum van problemen in de partnerrelatie in het vizier. Het actieplan zet maximaal in op samenwerking tussen hulpverleningspartners, samenwerking met justitiële partners en heeft oog voor informele zorg.

Reageer op dit artikel
1 + 16 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.