9de Vlaams Congres - 15 december 2016

Ontmoeten en verbinden - Over het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving

Op 15 december vond het 9e Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning plaats met als centraal thema 'sociale cohesie in een superdiverse samenleving'.

Sociale cohesie of de kleefkracht van de samenleving, is dit hét toverwoord voor een warmere maatschappij?
Eén van de grote doelstellingen van de Huizen van het Kind is het bevorderen van ontmoeting en sociale cohesie.
Welke rol kunnen de partners van de Huizen van het Kind daarin spelen? 
Op welke manier kunnen steunende netwerken rondom gezinnen gefaciliteerd worden?

We stonden stil bij het belang, de mogelijkheden en valkuilen van sociale steun en cohesie.  Om het grote, veelomvattende thema 'sociale cohesie' te vatten, maakten we een onderverdeling in zes deelthema's:

  • Hoe draagt de inrichting van de ruimte bij tot een samenleving waar mensen hun eigen plek vinden en delen met anderen?  
  • Is onbekend echt onbemind, en vormt ontmoeting dan het sleutelwoord voor meer kleefkracht tussen mensen? 
  • Moeten we meer vertrekken vanuit de kracht in elk mens en vanuit krachtige netwerken
  • Bruggen slaan en banden smeden, een opdracht die in onze superdiverse wereld steeds belangrijker wordt. 
  • Een buurt is een mini-samenleving op zich en dus is dat het vertrekpunt. 
  • Burgers zijn mee verantwoordelijk voor de samenhang in de maatschappij en nemen dus zelf initiatieven. 

Het congres vond fysiek plaats in Brussel, maar kon virtueel gevolgd worden in Antwerpen. Via live streaming konden pleniare lezingen en deelthema's gevolgd worden op groot scherm. Ook deelnemers in Antwerpen (en omgekeerd) konden hun stem laten horen.

Sociale cohesie in woord en beeld

Samen met 6 inspirerende praktijken brachten we 'sociale cohesie' in woord en beeld aan de hand van deze video. Met dank aan Stad Leuven, Kinderdagverblijf Tierlantuin Gent, Kinderdagverblijf Elmer Brussel, Voetbal in de stad - Communitywerking KAA Gent, Huis van het Kind Antwerpen-Noord - De Wijk, 't Lampeke Leuven. Door DSD Imaging. (beelden 't Lampeke - Nieveranst).

Opening door minister Vandeurzen
Jo-Vandeurzen.jpg
'Buurt'gericht werken
congres deelthema's
Opvoeden in je buurt
beeld congres december 2016
Proeven van...

Tijdens de middagpauze stelden verschillende organisaties zich, aan de hand van postersessies en 'Pecha Kucha' voorstellingen, voor aan het brede werkveld voor met hun aanbod van recente projecten, nieuwe initiatieven, publicaties of lopende campagnes. 

De riskante toekomst van de Pedagogisch Civil Society
sprekers 9de congres
Burgerinitiatieven
congres proeven van
Krachtgericht werken
congres partners
Sfeerbeelden
plenair congres
Superdiversiteit
virtueel congres programma
Ontmoeting
congres sprekers
Blog

Na afloop van het congres schreven Sandra Van Der Mespel - VBJK, en Christine Faure - Kind en Gezin hun impressies neer in een blog.

Het 9e congres werd georganiseerd door EXPOO in samenwerking met:logolint congres

Voorbije congressen

Hier vind je alle verslagen van de voorbije edities van het Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning

  • 2015: 8e Vlaams congres
  • 2015: 7e Vlaams congres opvoedingsondersteuning
  • 2013: 6e Vlaams congres opvoedingsondersteuning